KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Rozporządzenie UE dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FOTOAUTOMAT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowy Świat nr 33 lok. 13, 00-029 Warszawa.
 2. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu wykonania usługi.
 3. Korzystając z usługi wyraża Pani/Pan zgodę na rejestrację Pani/Pana wizerunku.
 4. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych/wizerunku w celu marketingu bezpośredniego.
 5. Państwa dane będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umów o świadczenie usługi, umów zlecenia i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających, to jest maksymalnie okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie.
 6. Państwa dane/wizerunek będą udostępnione jedynie osobom upoważnionym – pracownikom lub podmiotom współpracującym z FOTOAUTOMAT POLAND Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków związanych ze świadczeniem usługi, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podatkowe lub informatyczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać sądom i organom administracji publicznej lub władzy.
 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych/wizerunku oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach podanych powyżej, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r.)
 9. Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii) oraz Państwa wizerunku, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zdolność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 11. Podanie danych jest dobrowolne (dotyczy utrwalania również wizerunku).
 12. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: hello @ fotoautomat.art